• Околна среда

    ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

     

    Ръководството на ЕКСЕЛ ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА, която се прилага и поддържа на всички равнища във фирмата.

     

    Ръководството се ангажира да следва своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА, чиито основни цели са:

     

    1. Развиване на производство на консумативи за автосервизно обслужване, като възможност да предложим щадяща природата алтернатива – железни тежести за балансиране на автомобилни гуми, които да заменят широко използваните цинкови и оловни тежести.

    2. Регулярно събиране и предаване за преработка и рециклиране на всички отпадни материали от автосервизната и производствената дейност на фирмата.

    3. Износените автомобилни гуми /негодни за експлоатация/ се предават на фирма, която извършва преработка и утилизация за извличане на гориво. Продуктите, които се извличат от процеса са: / Течна фракция пиролизно гориво – използва се за отоплителни ситеми на сгради базирани на течно гориво. / Високо въглероден остатък – използва се като твърдо гориво (7000-7500 kal.) и като суровина в химическата промишленост под формата на активен въглен. / Металкорд – съдържа стомана и се използва като суровина за последващо претопяване и влагане в металургични продукти. / Пиролизен газ – използва се на 100% за поддържане на технологичния процес при изгаряне в газова горелка.

    4. Внедряване на решение за събиране и предаване за рециклиране на негодните за употреба батерии и акумулатори.

    5. Изграждане и успешно развиване на партньорства с други зелени фирми /Ин Тайм ООД, Захарни Заводи АД – Горна Оряховица, Шел България ЕАД и др./ за намаляване на въглеродния отпечатък върху природата. 

    6. Включване на изречение в електронната визитка за отпечатване на хартиен носител само в краен случай.

    7. Икономично използване на енергийните ресурси и офис консумативи.

    8. Пълно изключване на всички компютри и промишлена техника в края на работния ден.

     


     

    Декларираната Политика по Околната среда е съвместима със стратегията и визията на Ръководството на ЕКСЕЛ ЕООД за бъдещото развитие на фирмата .............
    .…….. Защото ни е грижа!

 • © 2017 EXCEL. All Rights Reserved.

 • Онлайн магазин от Exsitee
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат