• Автомобили под наем и трансфери

    (1)

    Ако планирате почивка или бизнес посещение, предлаганата от нас услуга – Автомобили под наем Excel Свищов ще Ви осигури нужното удобство за придвижване.

     

    За информация и резервиране, моля обърнете се към нашите служители за гр. Свищов на телефон: 0888 60 96 69 или на office@excel-bg.com.

     

    Наемането на автомобили от фирмения ни офис в гр. Свищов се извършва при следната процедура - сключване на двустранен договор за наем на автомобил с опис на условията за наемане и връщане.

    ------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Набор от необходими документи:
    - Лична карта (копие на хартиен носител)
    - Шофьорска книжка (копие на хартиен носител)
    При онлайн поръчка за наемане на автомобил е необходимо клиентът предварително да предостави горепосочените документи в електронен вариант на електронна поща към офис Ексел Свищов  - office@excel-bg.com.

     

    Условия за наемане:

    - Наемателят получава автомобила в пълна техническа изправност, с пълен резервоар с гориво, почистен и със задължително оборудване изискано от органите на КАТ.

    - Наемателят трябва да предостави документ за самоличност и валидно свидетелство за управление на МПС(издадено най-малко от две години).

    - Минимална изискуема възраст на шофьора /наемател/ – 20 години.

     

    Условия за ползване:

    - Разходите за гориво по време на ползване на автомобила са за сметка на Наемателя и не са включени в наемната цена.

    - В случай на технически проблеми или пътни произшествия, клиентът трябва да съобщи затова незабавно на телефона за спешни случаи, вписан в договора за наем.

    - При авария възникнала не по вина на Наемателя, която не може да бъде отстранена на място, фирмата-Наемодател се ангажира да подмени наетия автомобил, като Наемодателят поема ангажимента да удължи срока на договора с времето от възникване на повредата до подмяната на автомобила.

    - При повреда разходите за ремонти извършени от Наемателя със знанието на фирмата се възстановяват след изтичане на договора срещу предоставени документи(фактура с касов бон).

    - Застраховката Автокаско не покрива случаите на:
    1. щети възникнали след употреба на алкохол, наркотични и други упойващи вещества;
    2. повреди по ходовата част, нараняване на гуми, повредени джанти (които не са резултат от ПТП);
    3. ПТП или щета, за които не е предоставен протокол от компетентните органи.

    При ПТП Наемателят е длъжен да уведоми органите на пътна полиция за изготвяне на протокол за удостоверяване на събитието, както и да уведоми във възможно най-кратък срок фирмата – Наемодател.

     

    Условия за връщане:

    - Наемателят се задължава да върне автомобила с всички документи и оборудване, почистен и с пълен резервоар гориво в уговорения срок и място.

    - При непълен резервоар, липсващо гориво се заплаща според цената в най-близката бнзиностанция.

    - При условие, че наемателят не е имал възможност да почисти наетия автомобил, би могъл да заплати на касата на фирма Ексел ЕООД стандартна такса за почистване в автомивка.

    - Ако наемателят своевременно реши да удължи срока на наемане, това става със съгласието на наемодателя не по късно от уговорения час за връщане на автомобила.

    - Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от Наемателя за повече от 24 часа, без за това да бъде уведомен Наемодателят, се счита за присвояване. След изтичане на този сток Наемодателят има задължението да уведоми компетентните органи, като си запазва всички права по настоящия договор.

     

    Условия на разплащане:

    - Наемът се калкулира на база 24 часа от момента на приемане на автомобила.

    - Цената включва: неограничени километри; застраховка “Автокаско”; застраховка “Гражданска отговорност”; винетка; помощ и замяна на автомобила при повреда.

    - Заплащането на наема се извършва при сключването на договора за наем – в брой; по банков път; чрез дебитна или кредитна карта.

    - Наемателят заплаща депозитна(гаранционна) вноска, която се възстановява веднага след приключване на ползването на услугата.

    - При констатирани липси или повреди по автомобила, възниква задължение на Наемателя към Наемодателя. В засивимост от размера на задължението, то се компенсира изцяло или частично от гаранционния депозит, а остатъкът(ако има такъв) се освобождава.

    - При загуба, унищожаване или кражба на талон, ключ или регистрационния номер на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от пет дни.

    Депозитната вноска не може да бъде използвана за заплащане при удължаване на срока на договора.

    При плащане с кредитна или дебитна карта, депозита се блокира в сметката на клиента.


     

    Опознай Родината си, за да я обикнеш!
    Алеко Константинов

     

    На добър път!
    От екипа на фирма Ексел

 • © 2017 EXCEL. All Rights Reserved.

 • Онлайн магазин от Exsitee
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат