• Антифриз - приложение и характеристики

    Антифризът е воден разтвор на етиленгликол и пакет добавки, които придават антикорозионни качества на течността като не позволяват отлагане на минерални соли.

     

    Свойства при експлоатация на охладителната течност:

     

    1. Смяна на антифриза

    Срокът на смяна се определя от препоръката на производителя за охладителната система на двигателя. Продължителността на експлоатация е 5 години.

    Показател за изтощаване на антикорозионните добавки на антифриза е смяната на цвета му. Това е сигнал за начало на корозия в охладителната система.

    Етиленгликолът и антифризите на основа на етиленгликол са силно отровни. Затова отработеният антифриз не трябва да се излива в канализацията или в почвата, а да се предава на определени за целта места.

     

    2. Доливане на течност в охладителната система

    Необходимо е да се провери количеството на антифриза в специализиран сервиз чрез оптичен прибор.

    Неподходящото съотношение на вода и етиленгликол може да доведе до влошаване на топлоотвеждането и до прегряване на системата. При по-високо количество на антифризен концентрат, се понижава вискозитета на охладителната течност и респективно се намалява способността й да отвежда топлина. Високото количество вода, на свой ред, не осигурява достатъчна защита както от замръзване, така и от корозия. Ето защо количеството на етиленгликол трябва да е добре балансирано.

    За нашия географски район най – подходящо е поддържане на съотношение между антифриз и вода 1:1. При него се постига температура на начало на кристализация от –37С.

     

    3. Цветове и смесване

    Различното оцветяване на антифриза е продиктувано от използването на различен пакет от антикорозионни добавки.

    Изискванията на производителите на автомобили към типа охлаждаща течност са продиктувани от металите, които са вложени в конструкцията на двигателите и охлаждащата система.

    Не е желателно смесване на антифризи съдържащи фосфати, нитрити и силикати/обикновени/ с такива с органична добавка /Long Life/. Органичните киселини от червения антифриз ще доведат до утаяване на силикатите от зеления и защитата от корозия ще намалее значително.

    От изключително значение е каква вода ще използвате при разреждане на антифриза. Твърдата формира метални (калциеви, магнезиеви) соли, които се отлагат по стените на охладителната система под формата на котлен камък. Затова е препоръчително да се използва дестилирана вода.

    Преди да се въведат в системата концентратът и водата трябва да се смесят в междинен съд. Това възпрепятства обособяването на зони в системата с по-висока концентрация на вода.

 • © 2017 EXCEL. All Rights Reserved.

 • Онлайн магазин от Exsitee
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат