• Гаранционни условия

    ГАРАНЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

    Настоящата гаранция покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата възникнали вследствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

    Гаранцията не покрива щети и повреди възникнали поради: неправилен монтаж / демонтаж на гумата; извършен ремонт; неправилна експлоатация; недостатъчно напомпване или пренапомпване; въздействие на органични разтворители /бензин, нафта, масло/; неизправности в ходовата част на автомобила; невнимание и/или небрежност на водача; претоварване несъответстващо на товарният индекс отбелязан на гумата; експлоатация със скорост несъответстваща на скоростният индекс на гумата; деформиране поради завои на място или неравномерно износване поради нерегулиран преден мост; неравномерно и/или преждевременно износване на гумите поради системни резки потегления с превъртания и/или резки спирания с блокиране на гумите.

    Настоящата гаранция важи 12 /дванадесет/ месеца от датата на закупуване.

    При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи издадени от “ЕКСЕЛ” ЕООД удостоверяващи покупката на гуми.

     

    ГАРАНЦИЯ ЗА АКУМУЛАТОРИ

    Настоящата гаранция е валидна в случаите на проявени дефекти на материалите или при производствени дефекти, които са се проявили в определения гаранционен период.

    Гаранционен срок:
    - Гаранционният срок е 24 месеца и запачва да тече от датата на закупуване.
    - При употреба в таксиметрови, строителни и селскостопански машини гаранционният срок е 6 месеца.
    - При употреба в товарни автомобили гаранционният срок е 24 мес. или 100 000км. При липса на нанесен пробег в раздел "техническа заверка" – гаранционният срок се счита за 12 мес.
    - Акумулаторите нямат гаранция при употреба в каравани, лодки, яхти, инвалидни колички, за осветление, агрегати за ток и други области на приложение с изявено циклично натоварване.

    Условия, при които не се признава гаранцията.

    При автомобилите с един акумулатор:
    -Неизвършена техническа заверка в някой от оторизираните сервизи.
    - Неправилно подбран пусков ток или капацитет.
    - Нарушен външен вид.
    - Неизправна зарядна система на автомобила.
    - Неизправен стартер.
    - Консумация на ток при неработещ двигател.
    - Неукрепен акумулатор към автомобила.
    - Дълбоко разреден акумулатор-под 8,00V В покой.
    - Презареден акумулатор - 13.1 в покой 3 часа след зареждане.
    - Ниво на електролита под горния ръб на плочите или мътен електролит.

    При автомобили с два акумулатора:
    - Смяна само на един акумулатор. Двата акумулатора трябва са винаги еднакви по тип, капацитет и пусков ток.
    - При допълнително изведено 12V захранване между двата акумулатора.

     

    ГАРАНЦИЯ ЗА АВТОЧАСТИ

    Всички авточасти предлагани в магазините на фирма Ексел са нови и се предоставят от производители, официални вносители и дистрибутори.

    Покупката на авточасти от магазините на фирма Ексел се съпровожда със стандартна гаранция – за набора от части, които попадат в обсега на гаранционни продукти на фирмата вносител.

    При закупени авточасти от обектите на Ексел ЕООД, клиентът може да се обръща за предявяване на рекламация към фирма Ексел в случай, че авточастите са монтирани в обектите на фирма Ексел или в сервиз лицензиран по система за управление на качеството – ISO.

    Гаранцията на авточасти или автомобилни компоненти и аксесоари покрива прозводствен дефект или дефект в материала.

    Гаранцията важи при представяне на фактура или фискален бон за покупка придружени с гаранционната карта.

    Гаранцията не покрива случаите, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване.

     

    Условия при специфични продукти

    Бензинова помпа
    При поставяне на нова електрическа бензинова помпа, се монтира и нов горивен филтър. При рекламация се представя както помпата, така и филтъра, заедно с документ за покупката.
    Повреди по помпи поради допълнително монтирана газова уредба не
    са гаранционни.
    При случай на блокиране бензиновата помпа се проверява за корозия и външни замърсявания. Проверката се извършва чрез принудително разглобяване (а при нужда и чрез разрушаване). В случай, че рекламацията е отхвърлена от страна на вносителя, предявителят получава обратно разглобената помпа.

    Въздухомер
    При поставяне на нов въздухомер, се монтира и нов въздушен филтър. При рекламация се представя филтъра и документа за покупка.

     

    ГАРАНЦИЯ ЗА АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ

    Автосервизът разполага с обособен и напълно оборудван участък с:

    - камера за промишлено боядисване – подготовка и извършване на частично или цялостно боядисване на автомобили

    - оборудване за дозиране и смесване на автобои

    - заваръчна техника

    - стенд за разпъване на тежкокатастрофирали автомобили – позволява цялостното възстановяване на катастрофирали автомобили

     

    Всеки боядисан от нас детайл е с 2 години гаранция.

     

    Автосервиз Ексел ЕООД извършва автотенекеджийски и автобояджийски услуги като доверен сервиз на застрахователни компании:
    - ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД
    - ЗАД ЛЕВ ИНС

 • © 2017 EXCEL. All Rights Reserved.

 • Онлайн магазин от Exsitee
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат